מאת: ענבל אלוני אופיר, יועצת שיווק

מה ההבדל בין תמחור להמחרה?

תמחור הוא המושג המתייחס לחישוב סך כל העלויות שלנו ביצור מוצר או שירות מסוים והוא שייך יותר לעולם הכלכלה והמימון. המחרה הוא קביעת המחיר למוצר שלנו והוא שייך לתחום השיווק.

המחיר צריך להיקבע קודם כל בהתאם לתפיסת והעדפות הלקוחות שלנו ובהתאם למצב השוק. לעלויות שלנו אין שום קשר לכך. עלויות יצור גבוהות יותר לא בהכרח ייצרו מוצר טוב יותר ויוקר המחייה שלנו אינו משפיע על איכות השירות שניתן ולכן אלו אינם פרמטרים בקביעת מחיר המוצר. העלויות שלנו (תמחור המוצרים) חשובות כדי לוודא שהמחירים שאנו גובות או עומדות לגבות עבור המוצרים והשירותים שלנו, יכניסו לנו רווח מספק שיצדיק את עבודתנו ויתאים למטרותינו. לכן, לאחר שנקבע את המחיר בהתאם למיצוב שאנו רוצים ליצר, לקהל היעד שלנו וליעדי המכירות, יש לבדוק שהמחיר הזה מיצר לנו מספיק רווח.

אחרת, או שנבדוק כיצד להוריד עלויות – טיפול בתהליכי יצור ותפעול, התייעלות
או שנבדוק כיצד להעלות מחיר – עבודה שיווקית, בניית מיצוב גבוה יותר וביקוש גדול יותר למוצר/שירות שלנו

אם אף אחת מהדרכים אינה נראית אפשרית או כדאית כלכלית יתכן שנבחר שלא לשווק יותר את המוצרים או השירותים הנדונים.