בית כללי

כללי

כשתגיעו לפגישת אימון עסקי נמפה את מרכיבי הניהול שלכם. לצד זה, נכיר גם את העסק כדי להבין את מרכיבי הניהול הנדרשים מכם. המטרה היא לזקק את מהות הקושי, ולאמן מיומנויות ניהוליות רלוונטיות. המלכודות מגוונות אבל חשוב לדעת שכל קושי הוא יתרון. כך, למשל, אם אתם מקבלים החלטות מהלב, קרוב לוודאי שאתם חזקים בשימור לקחים. בכל אחד מהמאפיינים טמון גם יתרון.  החוכמה...