פתיחת עסק

כבר הרבה זמן את חושבת על זה. דיברת עם כל החברות והתייעצת עם המשפחה. זהו! החלטת לפתוח את העסק שעליו חלמת. אך לפני הכל, נותרו כמה דברים חשובים, גם אם פחות נעימים, והם כל ענייני הרישום והרישוי. המידע שלפנייך יעזור לך להיכנס לעסק ברגל ימין

 

מדריכים מקצועיים לפתיחת עסק
קיימים מספר מדריכים שיעזרו לך לדעת מה עליך לעשות, לפני ועם פתיחת העסק שלך, בהתאם לסוגו.

במדריך לעוסק החדש במע”מ, של רשות המסים בישראל, קיים מידע מפורט ביותר לגבי מי חייב להירשם כעוסק במע”מ,  היכן נרשמים, מהם המסמכים שצריך להביא בעת הרישום, מידע בנושא הקמת שותפות, רישום החברה, מהו “עוסק פטור”,  מי חייבים במע”מ, איך נקבע דירוג המס, איך ומתי להגיש את הדו”ח השנתי  ומידע חשוב נוסף.

ברשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל,  תוכלי למצוא מדריך המפרט את הצדדים המנהליים בפתיחת עסק.

שני הדברים הראשונים, שחובה לעשות עם פתיחת כל עסק, הם רישום במשרדי המע”מ ובמס ההכנסה.

רישום עוסקת במשרדי המע”מ
החוק מחייב להירשם במשרדי המע”מ, מיד כשמחליטים על פתיחת העסק.
ב- חוברת זכויות וחובות של רשות המיסים, תוכלי למצוא הוראות ברורות לגבי תהליך הרישום,  כולל  הסבר אודות סוגי האישורים שמעניק המע”מ  ומסמכים שעליך להביא לצורך הרישום.

מדריך נוסף לעוסק החדש במע”מ נמצא באתר רשות המיסים. כאן תוכלי למצוא את טופס פתיחת תיק באגף המכס והמע”מ, וכן את רשימת סניפי אגף מע”מ ברחבי הארץ.

רישום עסק באגף מס הכנסה
עלייך להודיע לשלטונות המס על פתיחת העסק החדש שלך. אינך חייבת להתייצב שם בעצמך. תוכלי לשלוח את ההודעה בדואר רשום, אך שימי לב – אם את שולחת מכתב מודפס, החתימה חייבת להיות בכתב ידך!

באתר רשות המיסים בישראל תוכלי למצוא את מדריך מס הכנסה לפתיחת עסק. במדריך תימצאי הסברים על פתיחת תיק עצמאי, ניהול ספרי חשבונות, תשלום מקדמות, העסקת עובדים, הדו”ח השנתי, סגירת עסק וייצוג בפני רשויות המס. כמו כן, תוכלי למצוא את הטפסים להם תזדקקי, טופס פתיחת תיק במס הכנסה עבור עצמאי או  טופס פתיחת תיק במס הכנסה עבור חברה  (תאגיד) .

כדי להתחיל בפעילות העסקית, עליך לפתוח חשבון בנק עסקי, באמצעותו תנהלי את הפעילות הכספית של העסק. אל תנהלי את חשבונות העסק דרך החשבון הפרטי שלך, כדי שתוכלי לעקוב אחרי המצב הכספי של העסק.

אם את פועלת במסגרת חברה, תידרשי להציג בעת פתיחת החשבון העתקים של תקנון החברה ותעודת הרישום שלה, מאושרים על -ידי רואה -חשבון או עורך-דין, וכן אישור של רואה-חשבון או עורך-דין לגבי זכויות החתימה בחברה.


כעת נעבור למקומות נוספים שצריך לבקר בהם, בהתאם לסוג העסק.

רישום כעצמאית במוסד לביטוח לאומי
אם מדובר בפתיחת עסק כעצמאית או עם שותפ/ה, עלייך להירשם כעצמאית במוסד לביטוח לאומי ולמלא דוח רב-שנתי. הרישום חייב להעשות מיד עם פתיחת העסק או התחלת העיסוק.

באתר המוסד לביטוח לאומי  תוכלי למצוא מידע על תהליך הרישום, שיעור דמי הביטוח והתשלום  ועל פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי.
כמו כן תוכלי לקרוא את  המדריך לעובד עצמאי.

מידע נוסף: סניפי המוסד לביטוח לאומי


רישום עסק ברשם החברות
אם ברצונך שהעסק החדש שלך יפעל תחת הגדרה משפטית של  “חברה”, מומלץ לך להתייעץ עם עורך דין ורואה חשבון לפני תחילת התהליך.

מידע ראשוני על רישום חברה אפשר למצוא באתר רשם החברות במשרד המשפטים.

קבלת רישיון עסק
ישנם כ- 90 סוגי עסקים שהם ” עסקים טעוני רישוי”,  הזקוקים לרישיון לצורך הפעלתם, לפי חוק רישוי עסקים תשכ”ח- 1968.

באתר משטרת ישראל תוכלי לברר איך מקבלים רישיון עסק ולקבל נהלים והנחיות לרישוי עסקים.

מידע נוסף: בקשה לחוות דעת מקדמית לרשיון עסק לפי חוק רישוי עסקים

תקנון החברה
אם העסק שלך פועל כחברה עליך לדעת שכל חברה חדשה מחויבת בתקנון. התקנון הינו חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם. תקנון החברה חייב לכלול את שם החברה, מטרותיה, פרטים בדבר הון המניות כאמור בסעיפים  33ו- 34  לחוק, ופרטים בדבר הגבלת האחריות כאמור בסעיף 35.

חברה רשאית לכלול בתקנון נושאים הנוגעים לחברה או לבעלי מניותיה ובכלל זה הזכויות והחובות של בעלי המניות ושל החברה, הוראות לעניין דרכי הניהול של החברה  וכל נושא אחר שבעלי המניות רואים לנכון להסדיר.

חברה רשאית לשנות את התקנון שלה בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית של החברה, אלא אם נקבע בתקנון כי דרוש רוב אחר.

על התקנון יחתמו בעלי המניות הראשונים ויצוינו בו המניות המוקצות להם וכן שמו ומענו ומספר הזהות של כל בעל מניה. עורך דין יאמת בחתימתו על גבי התקנון, את זהות החותמים על התקנון.