הרבה קולות נשמעים בימים האלה, מכל הכיוונים, בכל הנושאים, בכל העוצמות.

ובתוך כל הקולות, בתוך רמות החרדה המשתנות, בתוך החיים הלא פשוטים במסגרת אי הוודאות – אנחנו עלולות לשכוח את היומיום ולהקדיש את כל כולנו ל"מצב".

אז אני רוצה לעצור לרגע ולתת את הדעת על הקבוצה שלנו – בעלות עסקים קטנים.

אחד המאפיינים של הקבוצה הזאת, הוא שבשביל העסק שלנו, אנחנו גם המוח, גם פועל הייצור וגם המנוע – ואם אנחנו ניכנע ל"מצב" ולא נפעל, יהיו לזה השלכות, גם  מיידיות וגם עתידיות. השלכות שיפגעו במה שבנינו, ושלעתים עלולות להיות גם הרסניות.

אז אני אומרת – חבל להרוס בגלל ה"מצב".

מה כן אפשר לעשות? פעולה אחת ביום. ומי שיכולה – שתי פעולות. או שלוש.

רק אל תשימו את העסק שלכן על הולד.

יש מה לעשות. פעולה אחת ביום. פשוט למענכן. למען העסק שלכן. למען הפרנסה שלכן והחיים שלכן.

אני מזמינה אתכן לשתף כאן בפעולה שעשיתן היום, כל יום, כדי שכולנו נוכל להתחזק מהעשייה הזאת.