התחברי

המאזן

המאזן הוא כלי המשמש באופן פורמלי רק עסקים המשנים סטטוס ל"חברה בע"מ". אולם הבנתו מאפשרת לכל עסק לנתח את עצמו. כלי זה נתפס על ידי עסקים רבים כ"מסמך שנועד להגשה למס הכנסה". ובכן, גם הפעם אני מקעקעת פרדיגמה זו

» מדור ייעוץ כלכלי

מאת: ד"ר ורד בן שלמה, כלכלנית

למרות שמאזן הוא דו"ח שמופק ע"פ חוק רק עבור חברה בע"מ, ניתן ורצוי שתבני מאזן גם לשימושך בעסק המורשה. בדומה לדו"ח רווח והפסד,  גם כלי זה נתפס על ידי עסקים רבים כ"מסמך שנועד להגשה למס הכנסה". ובכן גם הפעם אני מקעקעת את הפרדיגמה הזו. 

מה אומר לנו המאזן?

מהמאזן אנו יכולות ללמוד:

א. מהו רכושה של החברה במועד מסוים ("נכסים"), הכולל גם את יתרת ההתחייבויות לחברה.

ב. איך הושגו נכסים אלו: יתרת התחייבויות והלוואות ששימשו להשגת הרכוש.

ג. הון עצמי: רווח שנצבר ולא נמשך, רכוש/כסף שהכניסו בעלי החברה באופן אישי, או שגייסו ממקורות חיצוניים.

מהו ההבדל העקרוני בין מאזן לדו"ח רווח והפסד?

בעוד שדו"ח רווח והפסד מבטא פעילות עסקית בתקופה מסוימת (למשל במשך שנה או רבעון), הרי שהמאזן מבטא את תוצאות הפעילות מתחילת הקמת העסק ועד היום: מה השגנו ומה הן התחייבויותינו נכון להיום (או יום המאזן). למשל, יתכן שהרווחנו בשנה האחרונה, אך במקביל צברנו התחייבויות והפסדים משנים קודמות ולהיפך, וזה יבוא לידי ביטוי במאזן.

מה אנו יכולים ללמוד מהדוגמא הפשוטה של  חברה "לדוגמא"  בתאריך 31.12.06 ?     

נכסים

התחיבויות (והון עצמי)

 

 

 

 

נכסים שוטפים

 

התחייבויות שוטפות

 

     לקוחות חייבים

100

       התחייבויות לספקים

220

     מזומנים בקופה

150

       חשבון עו"ש

180

     מלאי

300

 החזר הלוואות שנתי*

50

 סה"כ רכוש שוטף

550

סה"כ התחיבויות שוטפות

450

 

 

 

 

נכסים קבועים

 

התחייבויות לזמן ארוך

 

     ציוד

400

     הלוואות לז"א**

600

     כלי רכב

100

 

 

 

500

 

 

 

 

סה"כ התחייבויות

1050

 

 

 

 

 

 

הון עצמי

 

 

 

רווח שנצבר ***

0

 

 

 

 

סה"כ נכסים

1050

סה"כ "מקור הנכסים"

1050

 

- (הסכומים באלפי ₪)

* נקרא בשם הפורמאלי "חלויות שוטפות"

** בניכוי החלויות השוטפות (כלומר ההחזר השנתי)

*** כולל רווח של השנה האחרונה.

ניתן לראות:

א. ההתחייבויות לזמן קצר (שנה) קטנות לכאורה מהנכסים בזמן הקצר. אולם האם ניתן יהיה לממש את המלאי לשם כיסוי ההתחייבויות? את כבעלת העסק צריכה לענות על כך.

ב. בחברה זו שאין בה רווח, או שהרווח נמשך כולו ע"י הבעלים (כשכר גבוה, למשל), מומנו כל הנכסים מהלוואות ומהתחייבויות. אם בנקודה זו ירצו בעלי החברה להשקיע, למשל בשיפוץ החנות או להחליף כלי רכב ישן בחדש, הם יתקלו בקושי רב. סכנה נוספת טמונה ב"הפתעות" שתופסות עסקים רבים ללא יתרת הון עצמי...

תשאלו את עצמכן: האם הייתן, במקום מנהל סניף הבנק מעניקות הלוואה נוספת לעסק כזה?!

אז מה עושים?

מספר דוגמאות מתוך עושר של אפשרויות:

א. מניעה - מבקשים טיוטת מאזן מרו"ח כל שלושה או שישה חודשים. לא ממתינים לסוף השנה כאשר הדבר קצת מאוחר מידי למסקנות.

ב. מניעה - בודקים, למשל, אם חייבים לרכוש את כל הציוד או המלאי. יש דרכים לחשב את המלאי הנדרש ללא "רזרבות" מיותרות העשויות להכביד על האשראי.

ג. בודקים את נושא הרווחיות (להזכירכן את הצורך בבדיקה שוטפת של דו"ח רווח והפסד לאורך השנה).

ד. אם יש רווח - לא חייבים למשוך את כולו. אין חוק כזה..... בלתי צפוי מראש כשמו כן הוא - אין לדעת איזה שינוי פנימי או חיצוני עשוי להפתיע (להזכירכן, למשל, את ה"הפתעות" הביטחוניות, שביתות בנמלים, שינוי אישי לא צפוי, המסיח לזמן מה את דעתנו מניהול העסק. כל אלו - ב.צ.מ: בלתי צפויים מראש).

יחד עם אזהרות אלו, יש לקחת בחשבון שישנם מקרים בהם המאזן אינו משקף באופן מלא את מצבה של החברה. שוב, לשם כך יש לדרוש קיום מאזן מסוקר כל  6 חודשים. לא להמתין חודשים ארוכים למאזן מבוקר. צריך לשבת עם רו"ח או יועץ ולקבל הסבר וניתוח מקיף יותר על מצב החברה. ולשאול ולשאול ולשאול.....את  הלקוח.

אני רוצה לסיים פרק זה בנימה אופטימית:

בניגוד למיתוסים, לתהליך הקמת המדינה, קדם תכנון רב ומפורט. קדמו חזון, מטרות, יעדים, כישלונות והרבה כאב בדרך והסקת מסקנות. כך עשינו זאת. כך הגענו. אני מסתכלת באתר ורואה נשים שעשו זאת, הגיעו. סמנו לכן יום עצמאות לעסק, שבו שימו בצד את הקשיים ורק תחגגו: עשיתן זאת. הקמתן עסק עצמאי.  

שלכן, ורד בן שלמה,
חונכות ויעוץ כלכלי  054-6601766    09-8940828

תגובות

הוסיפי תגובה לכתבה זו
הוסיפי תגובה דרך פייסבוק

למאמרים נוספים בנושא ייעוץ כלכלי